Przejdź do treści

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Warunki świadczenia usług

  1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY.
  2. Wszelkie informacje o towarach podane na stronie internetowej Sklepu internetowego www.tamo.net.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.
  3. Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego www.tamo.design podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  4. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są uwidocznione w trakcie składania Zamówienia, i potwierdzone dodatkowo w podsumowaniu zamówienia.
  5. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego https://tamo.design za pomocą Formularza zamówienia, a także na adres poczty elektronicznej: hello@tamo.design
  6. Sprzedawca po zapoznaniu się i akceptacji treści Zamówienia, potwierdza otrzymanie złożonego przez Klienta Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail wraz ze wskazaniem, że Zamówienie zostało przyjęte do realizacji posiada status „Potwierdzone”. Potwierdzenie zawiera wszystkie istotne elementy zamówienia (zestawienie Towarów ze wskazaniem ich nazw, ceny i danych Klienta).
  7. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, która obowiązuje do momentu spełnienia świadczeń przez każdą ze stron - nie wyłączając postanowień i zasad w zakresie odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialności za wady (rękojmi).
  8. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni. Jeśli przez ten czas Klient nie odbierze zamówienia, nie opłaci go, nie otrzyma pozytywnej decyzji kredytowej lub Sklep nie będzie mógł się skontaktować z Klientem żeby zrealizować zamówienie – Sklep anuluje zamówienie.
  9. Własność zakupionego Towaru przechodzi na Klienta z chwilą zaksięgowania na koncie Sprzedawcy całości ceny transakcji (cena Towaru wraz z ewentualnymi kosztami wysyłki oraz innych usług oferowanych przez Sprzedawcę w ramach ).
  10. Przedsiębiorcy chcący otrzymać fakturę VAT do zamówienia, obowiązani są podać dane umożliwiające jej wystawienie w tym w szczególności nr NIP. Jeżeli sprzedaż na rzecz Przedsiębiorcy ma zostać udokumentowana paragonem fiskalnym, brak podania nr NIP przy składaniu zamówienia skutkował będzie brakiem możliwości późniejszego wystawienia Faktury VAT na rzecz Przedsiębiorcy.