Versand

  1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pomocą firmy kurierskiej lub transportowej wyspecjalizowanej w dostarczaniu przesyłek na terytorium Polski, możliwy jest także odbiór osobisty. Szczegółowe informacje dotyczące dostaw dostępne są na podstronie sklepu www.tamo.design
  2. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy w trakcie składania Zamówienia.
  3. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od rodzaju towaru oraz wybranego przez Klienta sposobu dostawy. 
  4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności „za pobraniem” czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu Zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu do chwili skompletowania i wysłania Towaru.
  6. Sprzedawca zastrzega możliwość wyłączenia lub zmiany poszczególnych form płatności oraz dostawy towaru.
  7. Czas dostawy Towaru uzależniony jest wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
  8. Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia Klient ma obowiązek zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona uszczerbku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie adresata przesyłki (Klienta), jeżeli stwierdzi on, że przesyłka jest naruszona.